ważne uwagi

Zakres prac wizyt jednorazowych każdorazowo wyceniamy osobno, zgodnie z dokładnym zakresem prac w konkretnym ogrodzie.

W każdym wypadku cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów – nawozów, środków ochrony roślin, nasion, roślin do nowych nasadzeń, ziemi, kory, a także wywozu śmieci roślinnych i usług projektowych. Dojazd w granicach 25 km (od siedziby firmy) jest bezpłatny.

Oczywiście wymienione czynności to tylko zarys tego, co zazwyczaj w ogrodzie powinno być zrobione, by efekt zadbania i wypielęgnowania można było uzyskać. Wiele prac dodatkowych wynika z uwarunkowań indywidualnych – działamy po prostu tak, by ogród był piękny. Możemy również przygotować ofertę wykraczającą poza powyższe ramy – skrojoną zgodnie z dokładnymi potrzebami i preferencjami, które ustalimy podczas wizyty konsultacyjnej.

Prace dotyczące realizacji nowych ogrodów, realizowanych według projektów przygotowanych przez nas lub firmy zewnętrzne, są wyceniane tylko po wizycie konsultacyjnej w terenie.

W razie pytań – pozostaję do dyspozycji.  Zapraszam do kontaktu.