projektowanie zieleni

Przebieg prac nad projektem zagospodarowania terenu zielenią zazwyczaj rozkładamy na kilka etapów.

Etap pierwszy projektowania ogrodu to wizyta konsultacyjna. Jest konieczna przed rozpoczęciem planowania i zakładania nowego ogrodu. To rodzaj spotkania, w miejscu inwestycji, podczas którego mamy szansę się zapoznać z terenem, a także wysłuchać i wstępnie przedyskutować potrzeby Inwestora związane z nową przestrzenią ogrodową. W ramach pisemnego podsumowania spotkania po wizycie Klienci zawsze otrzymują spis ustaleń. Wysyłamy je drogą mailową.

Kwota opłaty za tą konsultację (płatnej w formie przedpłaty, na konto firmowe lub gotówką na miejscu) jest odejmowana od kosztów przygotowania projektu. Z szacunku do naszego czasu (który nie tylko w sezonie bywa towarem mocno deficytowym!) oraz wiedzy jaką się dzielimy, koszt jednorazowej wizyty konsultacyjnej to 250 zł. Czas trwania max 2 godziny. Nie doliczamy kosztów dojazdu w odległości do 25 km od siedziby firmy.

2 krok to przygotowanie i akceptacja umowy, która zawierać będzie zakres prac projektowych, harmonogram współpracy i wycenę kosztów.

3 krok – przystąpienie do przygotowania koncepcji zagospodarowania ogrodu. W tym momencie pobierana jest opłata w wysokości 40% ceny szczegółowego projektu ogrodu. Koszt ten jest oczywiście odliczany od ceny projektu całościowego.

Zanim Państwo zaakceptujecie nasze propozycje koncepcyjne trzeba będzie się spotkać co najmniej dwa razy. Na pierwszym spotkaniu przedstawimy możliwe i realne opcje rozwiązania zagospodarowania przestrzeni przygotowane dla Państwa, zgodne z aktualnym ukształtowaniem terenu i założonym programem dla ogrodu.

Po przekazaniu koncepcji będzie potrzebne jeszcze jedno spotkanie, w celu przedstawienia naniesionych sugerowanych zmian w koncepcji i wybór przez Państwa ostatecznej wersji projektu. Każde kolejne spotkanie wymagać będzie dodatkowych opłat.

Akceptacja koncepcji pozwala przejść do projektowania szczegółów ogrodu albo odstąpić od jego dalszego rysowania i zakończyć współpracę.

4 krok

Przygotowanie szczegółowego projektu zagospodarowania ogrodu, który składa się z kilku części. Część graficzna zawiera projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni ogrodu, czyli rzut z góry, dwa przekroje, kilka szkiców widoków, kolorowe plansze tematyczne (iglaste/liściaste, byliny, dekoracyjność w poszczególnych porach roku, trawnik/powierzchnie utwardzone).

Dodatkowo dołączamy projekt techniczny/wykonawczy zawierający rzut z góry z naniesionymi wymiarami (w skali 1:100 lub 1:50), rośliny projektowane ponumerowane zgodnie z załączonym spisem.

Część opisowa to informacje o projektowanym terenie, opis i uzasadnienie koncepcji ogrodu, lista projektowanych roślin wraz z ich opisem szczegółowym (nazwa polska, łacińska, wymiary, wygląd, zasady pielęgnacji, opcjonalnie zdjęcie gatunku), opis materiałów architektonicznych, dodatkowe konieczne opisy związane z realizacją ogrodu, informacje ilościowe dotyczące projektowanego ogrodu, przedmiar kosztorysu ogrodu.

Całość jest złożona w formie książkowej, najczęściej w rozmiarze A4. Koszt wykonania projektu całościowego wyceniamy zawsze indywidualnie.

Opcjonalnie projekt może zawierać również projekt techniczny nawodnienia, projekt techniczny oświetlenia, projekt techniczny elementów architektonicznych (altana, ogrodzenie, murki oporowe itp.), projekt nawierzchni. Wizualizacje oraz projekty branżowe – płatne są dodatkowo.

krok 5 

Przystąpienie do realizacji projektu. Inwestor może wybrać sposób realizacji projektu i albo wykonywać go samodzielnie lub zlecić wykonanie ogrodu firmie wykonawczej. Na przykład nam 🙂 http://www.floraservice.pl/?page_id=281