kontakt

Zapraszamy do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ogrodów i roślin:

 mgr inż. Barbara Błaszczyk, Flora Service

32-091 Michałowice

tel: +48-692-407-535, 

mail: ogrody@floraservice.pl